volg ons op sociale media

Marketingcommunicatie

Bij marketingcommunicatie draait het van oudsher om het vermarkten van een product of dienst. Verkoop is dan ook meestal een doelstelling. De communicatie gaat via tv- en radiocommercials, krantenadvertenties, billboards, direct marketing, uitingen op social media, etc. Belangrijk onderdeel van de ‘marketing’ is de positionering van het product ten opzichte van concurrerende producten. Ook moet een duidelijke propositie omschreven zijn: de belofte aan de klant van wat het product voor hem kan betekenen. Als positionering en propositie niet helder zijn, kan er ook niet goed over gecommuniceerd worden. Interessant is dat tegenwoordig marketingcommunicatie steeds vaker het domein van merkcommunicatie en corporate communicatie raakt of overlapt. Steeds vaker hebben bijvoorbeeld tv-commercials een ‘merk-boodschap’, waarbij niet zozeer het verkopen van een product het belangrijkste doel is, maar het creëren van een bepaald imago.