volg ons op sociale media

Interne communicatie

Communicatie binnen een organisatie of bedrijf. Hier valt ook HR-communicatie onder. De organisatiecultuur is bepalend voor de normen, waarden en gedragingen van medewerkers en daarmee de (openheid van de) interne communicatie. Ook de organisatiestructuur is van groot belang. Want op welke wijze zijn de activiteiten verdeeld over afdelingen en teams? In hoeverre zijn teams zelfstandig? Is er een allesbepalende baas die geen tegenspraak dult? Op welke manier stemmen teams onderling af en met het management? Binnen dit thema gaat het ook over (het nut van) diverse interne communicatiemiddelen. Al dan niet bepaald door de cultuur en structuur wordt er veel of juist weinig informatie intern gedeeld. Gebeurt alles mondeling en telefonisch en moet je steeds op de juiste plek aanwezig zijn omdat je anders niks mee krijgt? Of is er meer sprake van een mailcultuur? Werkt het intranet prettig? Wordt er gebruikgemaakt van interne social media?