volg ons op sociale media

Bestuur

Welcom heeft een bestuur met leden die in hun vrije tijd meewerken aan het opzetten van (netwerk)activiteiten, bijeenkomsten, informatie- en kennisoverdracht en uiteraard het besturen van de vereniging zelf.

Het bestuur van Welcom

Per maart 2019 bestaat het bestuur van Welcom uit de volgende leden:

Jos van Langen, voorzitter AI

Werkzaam als kennisregisseur, trainer en coach bij Reikwijdte

Ris van Overeem, evenementen

PORTRETFOTO RIS

Werkzaam bij de-c.com

Miriam van Coblijn

Werkzaam als zzp-er

Paula Eftimov

Werkzaam als cultureel journalist bij …

Bas van de Geer, penningmeester


Werkzaam bij Brandweer Gooi en Vechtstreek/Veiligheidsregio

Roland van den Eijnden, secretaris

Werkzaam als freelance fotograaf/vormgever vandeneijndenfotografie.nl

Overige bijzondere leden

Ereleden:
Luuk Aleva
Arda Gillissen

Ambassadeurs:
Betteke van Ruler
Huib Koeleman

Buitengewoon leden:
Jan Assies
Helen Lampe